R E G U L A M I N

XXX Kryterium Kolarskie

XIII Memoriał Jerzego Kowalskiego

Biskupiec – 7.07.2024 r.

1.Cel imprezy

-Uczczenie pamięci Jerzego Kowalskiego –wieloletniego trenera i wychowawcy kolarzy biskupieckich,

-popularyzacja kolarstwa.

 

2. Organizator

-Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie,

-Urząd Miejski w Biskupcu,

-Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu,

-Ludowy Klub Kolarski "WARMIA" w Biskupcu

-Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu,

- Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski,

 

3. Termin i miejsce.

Kryterium kolarskie zostanie rozegrane w dniu 7.07.2024 r. o godz. 13:00 w Biskupcu na trasie okrężnej (1900 m) ulicami: Mickiewicza (start i meta), Czynu Społecznego, Przemysłowa, Ostre Koło, Słowackiego, Kryniczna.

 

4. Zgłoszenia zawodników

będą przyjmowane:

-drogą e-mail - do 5 lipca 2024 r. na adres: https://superczas.pl/

- w dniu wyścigu w godz. 9:00 do 11:00

-weryfikacja zawodników w dniu wyścigu od godz. 9:00 do godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu ul. Mickiewicza 8.

Odprawa techniczna odbędzie się o godz.12.15.

OPŁATY STARTOWE

-zgłoszenie elektroniczne – wpisowe, dla zgłoszonych w terminie: młodzik, młodziczka – 15 zł, junior mł./juniorka mł. - 20 zł, junior, juniorka -30 zł, kobiety OPEN, orlik, elita – 40 zł, Masters - 80 zł.

- zgłoszenie po terminie : żak, żakini - 15 zł, młodzik, młodziczka – 20 zł, junior mł./juniorka mł. -30 zł, junior, juniorka, kobiety OPEN, orlik, elita – 40 zł, Masters - 100 zł.

 

5. Prawo startu

posiadają zawodnicy kategorii: dzieci, żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, kobiety OPEN, orlik, elita, Masters - posiadający licencje na rok 2023.

 

6. Sposób przeprowadzenia wyścigu.

Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej około 1900 m. Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów wg punktacji: 5, 3, 2, 1 co trzecie okrążenie,

2, 1 –pozostałe okrążenia. W kategorii żak i żaczka wyścig na kreskę. Ilość rund dla poszczególnych kategorii zostanie podana na odprawie technicznej, jednak nie mniej niż:

Młodziczka – 6 rund

Młodzik, juniorka młodsza – 9 rund

Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Open – 12

Junior, Orlik, Elita, Masters - 18

 

7. Zasady finansowania.

Koszty organizacji i nagród pokrywa organizator, pozostałe koszty pokrywają kluby zgłaszające zawodników.

 

8. Nagrody

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale.

W kategoriach: dzieci, żak, żakini, nagrody rzeczowe. W pozostałych kategoriach nagrody pieniężne w ilości i wysokości uzależnionej od ilości startujących, przy czym za zajęcie 1 miejsca w poszczególnych kategoriach nie mniej niż:

Młodzik, młodziczka – 150 zł.

Junior mł., Juniorka młodsza – 300 zł.

Junior, Kobiety Open – 400 zł.

Elita – 500 zł.

Masters M, K – 400 zł.

Ilość nagród w zależności od ilości startujących:

Do 5 zawodników – 1 nagroda

0d 6 do 15 zawodników – 3 nagrody

Od 16 do 25 zawodników – 5 nagród

Od 26 do 35 zawodników – 6 nagród

Powyżej 36 zawodników – 10 nagród

-Klasyfikacja drużynowa

–Punktacja: 7, 5, 4, 3, 2, 1.

-Trzy pierwsze kluby otrzymują puchary ufundowane przez RW Zrzeszenie LZS.

 

9. Zasady zachowania uczestników wyścigu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-Wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu zamkniętym.

-Rozgrzewka dozwolona jest w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

-Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia rozgrzewki na trasie wyścigu.

-W przypadku konieczności wstrzymania wyścigu z powodu przejazdu trasą wyścigu samochodów uprzywilejowanych (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i inne), zawodnicy bezwzględnie zjeżdżają na pobocze i pozostają na miejscu do momentu przejazdu wozu sędziowskiego pozwalającego na dalszą jazdę.

-Parkowanie dozwolone wyłącznie na miejscach wyznaczonych przez organizatora.

-Wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywanie poleceń Policji i Organizatorów,

 

10. Postanowienia końcowe.

-Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby od OC i NW.

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz wypadki na trasie wyścigu.

-Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia wyścigów w razie małej ilości startujących.

-We wszystkich sprawach spornych decydować będzie sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

-Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest Janusz Szczawiński, tel. kom. 607200731.

-Pomoc medyczna: Szpital Powiatowy w Biskupcu ul. Armii Krajowej 8, tel. 897152023

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w dniu 24 maja 2024 r.

 

 

 

PROGRAM XXX KRYTERIUM KOLARSKIEGO W BISKUPCU

9:00-12:00 – zgłoszenia i weryfikacja zawodników.

12:15 - Odprawa techniczna.

13:00 – Start kat. Dzieci

13:10 -Start kat. Młodziczka, Żak, Żaczka

13:40 -Start kat. Młodzik, Juniorka młodsza

14:25 –Start kat. Junior młodszy, Kobiety Open

15:20 – start Kat. Junior, Elita, Masters M i K

17:00 przewidywany czas zakończenia i wręczenia nagród.

Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

 

 

Kolarstwo to pasja, rywalizacja i przygoda. Odkryj z nami fascynujący świat zawodów i emocjonujących wydarzeń kolarskich.