NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

Biskupiec, 14 stycznia 2022 godz. 17:00 Gala Kolarska WMZKol. Sala widowiskowa BDK

Biskupiec, 12 lutego 2022 r. Charytatywny Wyścig Przełajowy

 

                                 Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski 

 

Adam Wadecki - Prezes

Zdzisław TROJGA, Olsztyn - Wiceprezes ds. organizacyjnych

zdzichut@wp.pl

Janusz SZCZAWIŃSKI, Biskupiec - Sekretarz/Skarbnik

jasiohenio@o2.pl

Michał UTYKAŃSKI, Ełk- Członek Zarządu

Dariusz GAJDZIŃSKI, Prostki - Członek Zarządu

Radosław PARZYCH, Mrągowo - Członek Zarządu

Janusz MINKIEWICZ - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Dominik Marcinkjan - Przewodniczący
Marlena Syczewska - Kamińska - Członek Komisji
Mateusz Pachucki - Członek Komisji

.