Otwarta Szosowa Liga Kolarska

o Puchar Warmii i Mazur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY

Otwarta Szosowa Liga Kolarska

o Puchar Warmii i Mazur

 

Patronat Honorowy:

Radosław Król - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 

 

 1. CEL.
 • Popularyzacja kolarstwa.
 • Wyłonienie najlepszych kolarzy województwa.

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski,
 • Kluby Kolarskie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego na terenie których odbywają się wyścigi

 

 1. TERMINY I MIEJSCE
 • 19.05.2024 – Dywity,
 • 25.05.2024 – Kalinowo
 • 6.07.2024 – Biskupiec (jazda indywidualna na czas)
 • 7.07.2024 – Biskupiec
 • 31.08.2024 - Stawiguda

 

 1. KLASYFIKACJE
 • Indywidualna dla kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, Open Mężczyzn (Junior, elita, amatorzy), Masters (I –35 lat do 44, II – 45 – 54, III - 55 i powyżej), Open Kobiety ( Juniorka, elita, amatorki, ), Masters (I –35 lat do 44, II – 45 – 54, III - 55 i powyżej).
 • Tytuł Mistrza Ligi 2024 zdobędzie ten zawodnik, który w wyścigach ujętych do klasyfikacji uzyska największą liczbę punktów wg klucza ( dla wszystkich kategorii osobno):

1 miejsce-15 pkt, 2 miejsce-12 pkt, 3 miejsce- 9 pkt, 4 miejsce- 7 pkt, 5 miejsce – 6 pkt, 6 miejsce 5 pkt, 7 miejsce 4 pkt, 8 miejsce 3 pkt, 9 miejsce 2 pkt, 10 miejsce-1 pkt.

 • W przypadku kiedy dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą liczbę punktów o kolejności decydować będą wyniki w jeździe indywidualnej na czas.

 

 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Opłata startowa:

- Młodzik – 15.00 zł.,

- Junior młodszy – 20.00 zł.,

- junior – 30.00 zł.,

- ELITA, – 40.00 zł.,

- Masters, amator – 80.00 zł. (w dniu zawodów 100 zł)

- Zawodniczy kategorii masters i amator mogą opłacić cały cykl w kwocie 320 zł.

 • Koszty uczestnictwa pokrywają zgłaszające Kluby, uczestnicy indywidualnie
 1. ZGŁOSZENIA:
 • Wyłącznie drogą elektroniczną na adres: https://superczas.pl (na stronie będą publikowane regulaminy, komunikaty oraz programy minutowe poszczególnych wyścigów kolarskich, jak również prowadzona będzie punktacja współzawodnictwa Ligi. )
 • W uzasadnionych przypadkach na 2 godziny przed startem w biurze zawodów.

 

 1. NAGRODY
 • Za zajęcie miejsc 1-3 w Lidzie w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe (wartość rzeczowa - uzależniona od pozyskanych środków przez organizatora)
 • Nagrody w poszczególnych wyścigach uzależnione od bezpośredniego organizatora i podane w indywidualnych regulaminach.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawodnicy startują we wszystkich wyścigach ligowych ze stałymi numerami startowymi w oraz sztywnym numerem z chipem, umieszczonym pod siodełkiem, które dostarczy organizator cyklu w dniu rozgrywania pierwszego wyścigu. Opłata za duplikat – 20 zł. O konieczności wydania duplikatu należy powiadomić: Janusz Szczawiński nr tel. 607200731, na co najmniej 5 dni przed planowanym wyścigiem.
 • Istnieje możliwość dołączenia do Ligi w trakcie jej trwania, o chęci dołączenia należy powiadomić: Janusza Szczawińskiego nr tel. 607200731, na co najmniej 5 dni przed planowanym wyścigiem.
 • W lidze uczestniczą pełnoletni, którzy wpisując się na listę startową potwierdzają, że ich stan zdrowia pozwala na udział w wyścigu szosowym. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w wyścigach kolarskich.
 • Kalendarz wyścigów w ramach organizowanej Ligi może zostać powiększony.
 • Interpretacja zapisów regulaminu należy wyłącznie do organizatora Ligi Szosowej

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w dniu 17 kwietnia 2024 r.

Kolarstwo to pasja, rywalizacja i przygoda. Odkryj z nami fascynujący świat zawodów i emocjonujących wydarzeń kolarskich.