WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

REGULAMIN
XXXIV MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

„DOOKOŁA JEZIORA LUTERSKIEGO"

5.05.2019 r. Lutry

  1. CEL IMPREZY.

- Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa wśród społeczności Gminy Kolno,

- przeciwdziałanie patologii dzieci i młodzieży,

- popularyzacja aktywnego stylu życia,

- promocja terenów gminy Kolno do uprawiania kolarstwa

  1. ORGANIZATOR.

- Urząd Gminy w Kolnie,

- Ludowy Klub Kolarski „WARMIA" w Biskupcu,

- Gminny Ośrodek Kultury w Lutrach

  1. TERMIN I MIEJSCE.

Wyścig zostanie rozegrany w dniu 5.05.2019 r. w Lutrach wg załączonego programu.

- dojazd 20 km od Biskupca w kierunku na Bartoszyce. Biuro wyścigu: GOK

w Lutrach.

  1. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:

Drogą elektroniczną na adres jasiohenio@o2.pl do dnia 3.05.2019 r.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w dniu 5.05.2019 r. od godz. 9:30 do 12:30, w tym przypadku wpisowe wg. tabeli B.

  1. UCZESTNICTWO:

PRAWO STARTU posiadają zawodnicy kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, kobiety open (juniorka + elita), Elita, masters, posiadających ważne badania lekarskie i licencje na rok 2019.

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU.

Wyścig ze startu wspólnego- Lutry 5.05.2019 r. zgodnie z programem.

Zwycięzcą zawodów w kat. żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, kobiety OPEN, Elita, masters, zostanie ten/ta zawodnik/zawodniczka, zostaje zawodnik, który jako pierwszy przekroczy linię mety.

- Wyścig ze startu wspólnego odbędzie się przy ruchu otwartym ograniczonym, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego na trasie okrężnej Lutry – Żardeniki – Kikity - Lutry. Długość jednej rundy 18,2 km. Ilość rund dla poszczególnych kategorii wiekowych zostanie podana na odprawie technicznej.

7. ZASADY FINANSOWANIA.

- Koszty organizacji pokrywa organizator, pozostałe koszty pokrywają kluby zgłaszające zawodników - Startowe zgodnie z przepisami PZKol. w 2019 r.

 

OPŁATY STARTOWE

 

A

B

MASTERS

50,00 zł

80,00 zł

ELITA

20,00 zł

40,00 zł

PONIŻEJ 23 LAT

18,00 zł

30,00 zł

JUNIORZY, JUNIORKI

15,00 zł

20,00 zł

JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE

10,00 zł

20,00 zł

MŁODZIK, MŁODZICZKA, ŻAK, ŻAKINI

Bez opłat

10,00 zł

  1. zgłoszenie elektroniczne
  2. zgłoszenie w dniu 5 maja 2019

8. NAGRODY.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary.

W kat. żak, żaczka, młodzik, młodziczka, za zajęcie miejsc I-III nagrody rzeczowe, w kat. junior młodszy, juniorka młodsza, junior, kobiety OPEN, Elita, masters za zajęcie miejsc I-III nagrody pieniężne. Wysokość nagród podana zostanie na odprawie technicznej.

Klasyfikacja drużynowa, trzy pierwsze kluby otrzymują puchary. Punktacja 7, 5, 4, 3, 2, 1.

Do klasyfikacji klubowej zaliczone zostaną wyniki kat. młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, Elita.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- Na trasie wyścigu mogą poruszać się jedynie wozy techniczne zgłoszone do wyścigu, prowadzone przez kierowców z licencją oznakowane oficjalnymi znakami organizatora.

- Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby od OC i NW.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz wypadki na trasie wyścigu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia wyścigów w razie małej ilości startujących.

- We wszystkich sprawach spornych decydować będzie sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

- Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest Janusz Szczawiński, tel. 607200731,

e-mail: jasiohenio@o2.pl

WAŻNE! PRZED I W CZASIE TRWANIA WYŚCIGU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PROWADZENIA ROZGRZEWKI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 57 (BARTOSZYCE-BISKUPIEC) , PARKOWANIE SAMOCHODÓW DOZWOLONE JEST WYŁĄCZNIE W WYZNACZONYCH MIEJSCACH. JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD DECYZJI SŁUŻB PORZĄDKOWYCH SĄ NIEDOZWOLONE I MOGĄ BYĆ KARANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI.

- Pomoc medyczna: Szpital powiatowy w Biskupcu ul. Armii Krajowej 8, tel. 897152023

Regulamin zatwierdzony przez WMZKol w dniu 21 marca 2019 r.

 

PROGRAM XXXIII MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO "DOOKOŁA JEZIORA LUTERSKIEGO"

9:30 – 12:30 – przyjmowanie zgłoszeń,

12:30 – odprawa techniczna,

13:00 – start kat. młodzik, juniorka młodsza – 2 okrążenia

13:02 – start kat.żak, żaczka, młodziczka – 1 okrążenie

14:10 – start kat. junior, elita – 4 okrążenia, masters – 3 okrążenia,

14:15 – start kat. junior młodszy, kobiety OPEN – 3 okrążenia

około godz. 14:30 dekoracje w kat. żak, żaczka, młodzik, młodziczka, juniorka mł.

Około godz.16:30 – dekoracje w pozostałych kat.

Czasy są orientacyjne i w trakcie trwania zawodów mogą ulec zmianie.

REGULAMINY