Regulamin wyścigu kolarskiego Mazurska Strzała Kalinowo 2024/Grand Prix Warmii i Mazur – Etap II” 25 maja 2024 roku

Otwarta Szosowa Liga Kolarska

o Puchar Warmii i Mazur

 

 1. Organizator:
  • Bialoblocki Team Ełk (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Ełku),
  • Gmina Kalinowo,
  • Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS,
  • Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski,
  • Dyrektor wyścigu: Marcin Mróz, tel. kont. 797-232-385,
  • Trasa wyścigu: Marek Małecki,
  • Kierownik zabezpieczenia: Jarosław Pieszko.
 2. Cel wyścigu:
  • popularyzacja kolarstwa we wszystkich kategoriach wiekowych,
  • integracja młodzieży i seniorów poprzez sport,
  • popularyzacja kolarstwa jako aktywnego stylu życia,
  • promocja terenów rekreacyjnych Gminy Kalinowo
  • propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.
 3. Termin i miejsce:
  • wyścig zostanie rozegrany 25 maja 2024 r. (sobota) w godz. 11:00 – 15:00 na pętli o długości 13.700 m. + 1900 m dojazd do Startu i Mety (ul. Polna); Trasa: Kalinowo, Marcinowo, Dorsze, Iwaśki, Piętki, Kalinowo;
  • Biuro zawodów: Gminny Dom Kultury w Kalinowie przy ul. Mazurskiej 8.
 4. Zgłoszenia:

UWAGA!!! Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2024 roku na stornie www.superczas.pl . Zgłoszenie zawodników i zawodniczek do dnia 23 maja 2024 roku (czwartek, godzina 18:00) na adres: https://superczas.pl/zapisy

Weryfikacja zgłoszeń w biurze zawodów (pkt 3) w dniu 25 maja 2024 roku do godziny 11:00. Odprawa techniczna o godzinie 11:30.

 1. Uczestnictwo:

Prawo startu mają: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior, juniorka, elita, elita kobiety, uczniowie szkół podstawowych, masters, masteers kobiety i amatorzy i amatorki 18+.Uczniowie szkółek kolarskich. Pozostali startujący, którzy wpisując się na listę startową potwierdzają, że ich stan zdrowia pozwala na udział w wyścigu szosowym. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start w wyścigu i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w wyścigu.

UWAGA: start zawodników obowiązkowo w kasku sztywnym ! ! !

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów: Dystanse:

Numer wyścigu

Kategoria wiekowa

Dystans/okrążenia

wyścig I

dziewczęta i chłopcy klas I – IV i młodsi

2 km

wyścig II

dziewczęta kat. żaczka

1 okrążenie

wyścig III

chłopcy kat. żak

1 okrążenie

wyścig IV

dziewczęta kat. młodziczka

1 okrążenie

wyścig V

chłopcy kat. młodzik

2 okrążenie

Wyścig VI

Reszta kategorii, amatorzy i masters pow. 18 roku życia

5 okrążeń

4 kobiety

 

 1. Program minutowy wyścigu:

10.00-11.00 – przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów

11.30-11.45 – odprawa techniczna

     12.00 – start kat. elita , junior, junior młodszy, masters, amator na 5 okr.

     12.01–kat. kobiety 4 okrążenia

12.02 – start kat. młodzik na 2 okrążenia

12.04 – start kat. młodziczka żak i żaczka na 1 okrążenie

12.10 – start dziewcząt i chłopców kl. I – IV na 2 km

12.15 -kategorie młodsze

     14.30 – dekoracja i zakończenie wyścigu.

 1. Nagrody:
  • puchary za miejsca I – III we wszystkich kategoriach,
  • dzieci otrzymają medal i upominek za ukończenie zawodów,

 

  • Szkółki kolarskie każdy rocznik będzie klasyfikowany oddzielnie,
  • posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników zawodów,
 1. NAGRODY/LIGA

Za zajęcie miejsc I-III w Lidze w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe (wartość rzeczowa – uzależniona od pozyskanych środków przez organizatora). Nagrody w poszczególnych wyścigach uzależnione od bezpośredniego organizatora, informacja zostanie przekazana w dniu zawodów.

 1. Zasady finansowania:
  • Koszty organizacyjne pokrywa organizator wyścigu,
  • Koszty dojazdu na zawody pokrywają startujące szkoły i kluby.
 2. Opłaty startowe:

Startowe zgodnie z przepisami PZKOL w 2024 r. oraz regulaminem imprezy:

 • Dzieci – bezpłatnie
 • Żak – bezpłatnie
 • Młodzik – 15,00 zł
 • Junior młodszy – 20,00 zł
 • Junior – 30,00 zł
 • Elita – 40,00 zł
 • Masters, Amator – 80,00 zł. (w dniu zawodów 100,00 zł)

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • zawodnicy podczas wyścigu poruszają się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i stosują się do poleceń służb porządkowych,
 • zawodnicy mają prawo startu na rowerach wyścigowych/szosowych, wyścig dla dzieci na dowolnych rowerach,
 • zawodnicy zobowiązani są startować w kaskach sztywnych,
 • zawodników ubezpieczają macierzyste szkoły i kluby,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione oraz za wypadki spowodowane podczas trwania wyścigu,
 • podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol,
 • w sprawach nie ujętych regulaminem decyzję podejmuje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem,
 • Dyrektorem wyścigu jest Marcin Mróz, tel. 797 232 385,
 • najbliższy szpital – Szpital Miejski PRO-MEDICA w Ełku przy ul. Baranki 24, tel. 87 620 96 71

 

Zarząd Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku

 

Regulamin zatwierdzono przez

W-M Z Kol

 

 

 

 

.

Kolarstwo to pasja, rywalizacja i przygoda. Odkryj z nami fascynujący świat zawodów i emocjonujących wydarzeń kolarskich.