II PUCHAR HARD RIDE MTB SUSZ

 

II PUCHAR HARD RIDE MTB SUSZ

REGULAMIN

 

 1. CEL WYŚCIGU:

- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży,

- stworzenie możliwości do sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży,

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU:

- wyścig rozegrany zostanie w dniu 11 maja 2024 (sobota)

- wyścig zlokalizowany jest na terenie miejscowości Karolewo oraz terenów Nadleśnictwa Susz

 

 1. ORGANIZATORZY:

- Gmina Susz

- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

- Klub Sportowy – Stowarzyszenie Hard Ride MTB Susz

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE ZAWODÓW:
 1. AMATORZY:
 • DZIECI – dziewczęta i chłopcy, rocznik 2016-2017, dystans ok. 1,5 km

- brak limitu czasowego.

 • DZIECI – dziewczęta i chłopcy, rocznik 2014-2015, dystans ok. 2,5 km

- brak limitu czasowego.

 • ŻAK – dziewczęta i chłopcy, rocznik 2012-2013, dystans ok. 10 km

- 2 rundy, brak limitu czasowego.

 • MŁODZIK – dziewczęta i chłopcy, rocznik 2010-2011, dystans ok. 15 km

-3 rundy ,brak limitu czasowego.

 

 1. ZAWODNICY Z LICENCJAMI KOLARSKIMI:
 • ŻAK – dziewczęta i chłopcy, rocznik 2012-2013, dystans ok. 10 km

2 rundy, limit czasu 35 min.

MŁODZIK – dziewczęta i chłopcy, rocznik 2010-2011, dystans ok. 15 km- 3 rundy, limit czasu 40 min.

 • JUNIOR Młodszy – rocznik 2008- 2009, dystans 21 km

– 4 rundy

 

 1. TRASA ZAWODÓW:

Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej o długości około 5 kilometrów.

Na jedną pętlę wyścigu składają się:

- leśny singiel zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Susz (podłoże miękkie)

 

 1. REJESTRACJA:

Rejestracja on-line: strona internetowa CSiR Susz - www.csirsusz.pl

termin zapisów: rejestracja otwarta od dnia 24.04.2024, do 07.05.2024 godz. 23.59

oraz w dniu zawodów (bez gwarancji otrzymania medalu finishera i gadżetów)

 

opłata startowa:- 20 zł / osoba – dzieci i żaki

- 30 zł / osoba – młodzik

- 50 zł/ osoba – junior młodszy

-w dniu zawodów :50 zł /dzieci, żaki, młodzik/

:80 zł /junior młodszy

Biuro zawodów:

Karolewo, 14-240 Susz, Plac zabaw - namiot

Godziny pracy biura: 10:00 – 14:30.

 

Dokumenty wymagane do udziału w zawodach:

 1. Amatorzy:

- zezwolenie rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wyścigu,

 

 1. Zawodnicy licencjonowani:

- aktualna licencja PZKol,

- ubezpieczenie klubowe OC, NW,

 

 1. PAKIET STARTOWY:

Każdy uczestnik zawodów, który zarejestruje się do dnia 05.05.2024 otrzyma pakiet startowy składający się z:

- numeru startowego,

- chipu do elektronicznego pomiaru czasu,

- medalu finishera (na mecie po ukończeniu wyścigu),

- posiłku regeneracyjnego, batona energetycznego, wody niegazowanej,

- gadżety przygotowane przez organizatora/sponsorów

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol oraz zapisami niniejszego regulaminu.

 

 1. NAGRODY:

Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają puchary oraz drobne upominki.

 

 1. GODZINOWY PROGRAM WYŚCIGU:
 • 10:00 – 14:30 – przyjmowanie i weryfikacja dokumentów, odbiór pakietów startowych /biuro zawodów – patrz punkt VI/
 • 11:30 – 11:45 – odprawa techniczna /start-meta/
 • 12:00 – Start wspólny kategorii DZIECI, rocznik 2016-2017 (AMATOR)
 • 12:30 – Start wspólny kategorii DZIECI, rocznik 2014-2015 (AMATOR)
 • 13:00 – Start wspólny kategorii ŻAK (AMATOR)
 • 14:00 – Start wspólny kategorii MŁODZIK (AMATOR oraz MŁODZIK z licencjami PZKol)
 • 15:00 – Start wspólny kategorii JUNIOR MŁODSZY ( z licencjami)
 • 16:00 – Ceremonia dekoracji oraz zakończenie zawodów

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Start wyłącznie na rowerach górskich ze sprawnymi hamulcami;
 2. Zawodni zobowiązani są posiadać twardy kask na głowie, co jest warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach;
 3. Start w wyścigu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione/zagubione w trakcie wyścigu.
 5. Organizator zastrzega prawo do zmian w programie wyścigu (punkt X).
 6. Organizator zapewnia obsługę medyczną w trakcie wyścigu.
 7. W sprawach spornych decydujący głos ma Sędzia w porozumieniu z organizatorami:

- z ramienia CSiR Susz: Jarosław Piechotka (dyrektor)

- z ramienia KS Hard Ride MTB Susz: Arkadiusz Trzciałkowski (Prezes Zarządu)

 

Najbliższy Szpital – adres: Prabuty, ul. Kuracyjna30, 82-550 Prabuty

Przychodnia Zdrowia – Susz, ul. Wybickiego 9, 14-240 Susz;

 

 

 

Za organizatora

 

Dyrektor CSiR Susz

/-/ Jarosław Piechotka

 

Kolarstwo to pasja, rywalizacja i przygoda. Odkryj z nami fascynujący świat zawodów i emocjonujących wydarzeń kolarskich.