Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut ligula condimentum

 

 

 

 

R E G U L A M I N

XXV Międzynarodowe Kryterium Kolarskie

VIII Memoriał Jerzego Kowalskiego

Biskupiec – 07.07.2019 r.

 

1.Cel imprezy

- Uczczenie pamięci Jerzego Kowalskiego – wieloletniego trenera i wychowawcy kolarzy

biskupieckich

- popularyzacja kolarstwa.

2. Organizator

- Warmińsko- Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie,

- Urząd Miejski w Biskupcu,

- Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu,

- Ludowy Klub Kolarski "WARMIA" w Biskupcu,

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu

3. Termin i miejsce.

Kryterium kolarskie zostanie rozegrane w dniu 07.07.2019 r. o godz. 13:00 na trasie okrężnej (1900m) ulicami: Mickiewicza (start i meta), Czynu Społecznego, Przemysłowa, Ostre Koło, Słowackiego, Kryniczna.

4. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane:

- drogą e-mail - do 5 lipca 2019 r. - wpisowe wg części A tabeli opłat

- w dniu wyścigu od godz. 10:00 do godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu ul. Mickiewicza 8. - wpisowe wg części B tabeli opłat.

 

 

A

B

MASTERS

50,00 zł

80,00 zł

ELITA

20,00 zł

40,00 zł

PONIŻEJ 23 LAT

18,00 zł

30,00 zł

JUNIORZY, JUNIORKI

15,00 zł

20,00 zł

JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE

10,00 zł

20,00 zł

MŁODZIK, MŁODZICZKA, ŻAK, ŻAKINI

Bez opłat

10,00 zł

OPŁATY STARTOWE

 

  1. zgłoszenie elektroniczne
  2. zgłoszenie w dniu 7 lica 2019

- o godz. 12:00 definitywne zamknięcie listy startowej. Odprawa techniczna odbędzie się o godz.12.30.

5. Prawo startu posiadają zawodnicy kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, kobiety open (juniorka+ elita), U -23, masters i amatorów, kolarze ręczni ( wózki), posiadających ważne badania lekarskie i licencje lub legitymacje szkółek kolarskich na rok 2019 r.

6. Sposób przeprowadzenia wyścigu.

Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów wg punktacji: 5, 3, 2, 1 co trzecie okrążenie, 2, 1 – pozostałe okrążenia. W kategorii żak i żaczka wyścig na kreskę. Ilość rund dla poszczególnych kategorii zostanie podana na odprawie technicznej.

7. Zasady finansowania.

Koszty organizacji i nagród pokrywa organizator, pozostałe koszty pokrywają kluby zgłaszające zawodników.

8. Nagrody

  • Najlepsi trzej zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody i dyplomy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary. W kategoriach żak, żaczka, młodzik, młodziczka nagrody rzeczowe. Wysokość nagród zostanie podana na odprawie technicznej.

- Klasyfikacja drużynowa –Punktacja: 7,5,4, 3,2,1.

- Trzy pierwsze kluby otrzymują puchary ufundowane przez RW Zrzeszenie LZS.

9. Zasady zachowania uczestników wyścigu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu zamkniętym.

- Rozgrzewka dozwolona jest w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

- Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia rozgrzewki na trasie wyścigu.

- W przypadku konieczności wstrzymania wyścigu z powodu przejazdu trasą wyścigu samochodów uprzywilejowanych (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i inne),

zawodnicy bezwzględnie zjeżdżają na pobocze i pozostają na miejscu do momentu przejazdu wozu sędziowskiego pozwalającego na dalszą jazdę.

- Parkowanie dozwolone wyłącznie na miejscach wyznaczonych przez organizatora.

- Wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywanie poleceń Policji i Organizatorów,

10. Postanowienia końcowe.

- Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby od OC i NW.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz wypadki na trasie wyścigu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia wyścigów w razie małej ilości startujących.

- We wszystkich sprawach spornych decydować będzie sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

 

 

PROGRAM

XXV MIĘDZYNARODOWEGO KRYTERIUM KOLARSKIEGO W BISKUPCU

 

10:00-12:00 - zgłoszenia zawodników.

12:30 - Odprawa techniczna.

13:00 – Start kat. Dzieci

13:10 - Start kat. Młodziczka, Żak, Żaczka

13:12 – Start kolarzy ręcznych (wózki)

13:40 - Start kat. Młodzik, Juniorka młodsza

14:25 – Start kat. Junior młodszy,kobiety open

15:25 – Start kat. Junior, Elita M, Masters

około godz. 17:00 przewidywany czas zakończenia i wręczenia nagród.

Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

- Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest Janusz Szczawiński, tel. kom. 607200731.

- Pomoc medyczna: Szpital Powiatowy w Biskupcu ul. Armii Krajowej 8, tel. 897152023

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski

 

 

 

REGULAMIN BISKUPIEC

25 czerwca 2019

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMZKol

ul.Kołobrzeska 13,

10-444 Olsztyn

WP_20190202_10_00_10_Pro 111111111111111111111111111

 

51060099_1076410649406273_260566328589418496_n

 

marco pantani

 

glowna

 

WROĆ DO BLOGA