WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMZKol

ul.Kołobrzeska 13,

10-444 Olsztyn

WP_20190202_10_00_10_Pro 111111111111111111111111111

 

51060099_1076410649406273_260566328589418496_n

 

marco pantani

 

glowna

 

8 stycznia 2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu WMZKol., na którym podjęto kilka ważnych uchwał i decyzji dotyczących nowego sezonu.

Uchwała nr 1/ 2019

Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie przydziału obowiązków między członków Zarządu i innych osób         w 2019 roku.

 

 1. Obowiązki Skarbnika WMZKol. powierza się Panu Piotrowi Peruckiemu.
 2. Rozliczenia akcji szkoleniowych wszystkich grup powierza się Panu Markowi Jaczunowi we współpracy z Dariuszem Jaskulskim i Zdzisławem Trojgą.
 3. Weryfikację i akceptację wniosków o licencje powierza się Panu Januszowi Szczawińskiemu.
 4. Opracowanie Kalendarza Imprez powierza się Panu Dariuszowi Jaskulskiemu.
 5. Wydruk licencji powierza się Panu Adamowi Wadeckiemu.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/ 2019

Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie przynależności do WMZKol.

 

 1. Na podstawie zapisów par.11 do 14 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego należy do dnia 1 maja 2019 r. przeprowadzić weryfikację klubów, stowarzyszeń i organizacji zrzeszonych w WMZKol.
 2. Pozytywny wynik weryfikacji następuje wtedy, kiedy klub, stowarzyszenie lub organizacja spełni łącznie następujące warunki:
 • Prowadzi szkolenie w zakresie sportu kolarskiego w konkurencjach zarejestrowanych w UCI.
 • Bierze udział w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez WMZKol.
 • Regularnie opłaca składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez WMZKol.
 • Nie ma zaległości finansowych wobec WMZKol.
 • Przestrzega Statut, regulaminy i decyzje władz WMZKol.
 • Wypełni ankietę weryfikacyjną.
 1. Wykonanie uchwały powierza się Panu Januszowi Szczawińskiemu.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY WYDAWANIU LICENCJI KOLARSKICH W WMZKol. W ROKU 2019.

 1. Wniosek musi być sporządzony na aktualnym druku.
 2. Wypełniony wniosek można składać w wersji elektronicznej pod warunkiem przesłania w wersji PDF.
 3. Jeżeli niepełnoletni zawodnik występuje o pierwszą licencję obowiązkowo dołącza skan karty rowerowej i aktualne badanie lekarskie.
 4. Wniosek wysyłamy jedynie na adres elektroniczny: jasiohenio@o2.pl

lub pocztą na adres:

Janusz Szczawiński

Aleja Róż8/21

11-300 Biskupiec

 1. Wnioski wysłane na inny adres zostają nie rozpatrzone.
 2. Kluby/osoby, które mają zaległości finansowe wobec WMZKol. przed otrzymaniem licencji muszą uregulować swoje zobowiązania.
 3. Wnioski akceptuje, wystawia i przekazuje do druku Janusz Szczawiński w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych..
 4. Wydruk licencji następuje nie dłużej niż 5 dni roboczych od momentu wystawienia licencji.
 5. Przy odbiorze osobistym lub okazjonalnym ( przy okazji wyścigów, zebrań, szkoleń itp.) opłaty jak w komunikacie PZKol.
 6. Przy wysyłce pocztą do należności należy doliczyć kwotę 10 zł. oraz w wiadomości zawierającej wnioski podać dokładny adres wysyłki.
 7. Wszelkich informacji dotyczących licencji udziela sekretarz WMZKol. Janusz Szczawiński tel.607200731.