NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

           GALA WMZKOL           SZĄBRUK SIŁA 10.03.2023

Zebranie zarządu WMZKol

i trenerów:

Sząbruk Siła, 10.03.2023 r.

GODZ. 16:00

 

                                 Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski